52

Η συγκριτική φωτογραφία ευρώ και δραχμής που έχει προκαλέσει ποικίλα 

σχόλια.
 Μια εικόνα της σελίδας Jo Di Graphics που έχουμε αναρτήσει 
παλαότερα εδώ στο δικό μας blog,έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια στο 
διαδίκτυο και ειδικότερα στο facebook. 
Σε αυτή την φωτογραφία βλέπουμε ένα συγκριτικό πίνακα μεταξύ των δύο νομισμάτων.Η λεζάντα της φωτογραφίας γράφει «Με το ευρώ καλύτερα… (not) από 45% έως 450% ακριβότερα σε σχέση 
με το 1999 ενώ ο μισθός είναι το μόνο που μειώνεται».